หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สกก.หัวหิน จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สกก.หัวหิน จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 สกก.หัวหิน จำกัด

 

           สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 59 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากท่านประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คณะผู้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
            โดยผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพ มีฐานะดีขึ้น และได้เตรียมขยายการดำเนินงาน โดยจะเพิ่มปริมาณธุรกิจทุกๆ ด้าน ต่อไป
            ในการนี้ยังมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน พร้อมจับฉลากแจกของรางวัลในกับสมาชิกสหกรณ์ ชสท.ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวน 20,000 บาท

 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view