หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ศิริมงคลรับปีใหม่ 2560 ที่ โรงพิมพ์ ชสท.

ศิริมงคลรับปีใหม่ 2560 ที่ โรงพิมพ์ ชสท.

5 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รับปีใหม่ 2560 ที่โรงพิมพ์ ชสท.เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กร และพนักงานทุกๆ โดยมีคณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญและได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view