หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก.ดอนตูม จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ 2559

สกก.ดอนตูม จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ 2559

สกก.ดอนตูม จำกัด จัดประชุมใหญ่ฯ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 ของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด โดยมีนายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สกก.ดอนตูม จำกัด กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้สังเกตุการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จ.นครปฐม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view