หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ยินดีต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ

ชสท. ยินดีต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายนัด ดวงใส รองประธาน และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ต้อนรับ นายประกอบ เผ่าพงษ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 ท่าน โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย, ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมดาวน์โหลด application ระบบตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ co-opclick พร้อมศึกษาวิธีการใช้งาน  ในโอกาสนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ติดมือกลับบ้านกันทุกคน  ชสท.ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านคะ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view