หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.เยี่ยม ชสก.อุบลราชธานี

ชสท.เยี่ยม ชสก.อุบลราชธานี

28 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์สมาชิกในปี 2560

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view