หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

TJC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

TJC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN-NOH) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ที่เมืองเซี่ยะเหมิน  มณฑลฮกเกี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view