หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประธาน ชสท. เปิดใจใน SME ธุรกิจไทย

ประธาน ชสท. เปิดใจใน SME ธุรกิจไทย

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทป รายการ SME ธุรกิจไทย ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง ในหลายประเด็น อาทิ บทบาทของ ชสท. การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  การผลักดัน ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายในศูนย์ฯ

ติตามรายการ SME ธุรกิจไทย ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.05-11.30 น. ทาง ททบ.5

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view