หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ตามรอยโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ชสท. ตามรอยโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ชสท. ตามรอยโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.  เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ ซึ่งคอลัมน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ฉบับนี้ โดยคุณประพจน์ ภู่ทองคำ ติดตามการศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ได้เขียนบรรยายไว้อย่างน่าสนใจคะ

“ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงาน โดยไม่มีวันหยุด

สนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการติดต่อ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.นครนายก จ.นครนายก 26000

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view