หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560

CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์  จัดโครงการ “CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560” ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  โรงเรียนวัดสีชมพู และโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view