หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เปิดบ้านต้อนรับคณะ ชสก.ลำพูน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

เปิดบ้านต้อนรับคณะ ชสก.ลำพูน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

ชสท. เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน จำกัด นำโดย
นายสุพจน์  รังรองธานินทร์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนู  ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว เสริฟพร้อม แกงจืดเต้าหู้หมูสับร้อนๆ จากร้านข้าวแกงสหกรณ์ ชสท.  ก่อนจะร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคะ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view