หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รดน้ำดำหัว คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.

รดน้ำดำหัว คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.

ชสท. ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งได้ยึดถือปฎิบัติกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view