หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ ชสท. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ชสท. ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญ และไหว้ศาล เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2560 ณ อาคารสำนักงาน ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view