หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทรัพย์สิน

ชสจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทรัพย์สิน
ชุมนุมสหกรณ๋จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทรัพย์สิน ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของ ชุมนุมสหกรณ๋จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด โดยวิธียื่นซองการประมูล ราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นเงิน 15,000,000.- (สิบหา้ล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดโปรดคลิ๊ก

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view