หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

CDC ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

CDC ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

มังคุดเกรดพรีเมี่ยม ลูกกลมโตผิวเกลี้ยงสวย เนื้อในขาวฉ่ำ คัดพิเศษมาเพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง ส่งตรงมาจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)  ชสท.  ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านขบวนการสหกรณ์ โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ โดย ชสท. ได้กระจายไปยังจุดจำหน่ายต่าง ๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์, สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (ฝั่งตรงข้ามสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย), กรมศุลกากร จัดจำหน่ายในราคากล่องละ 130 บาท (1 กล่องบรรจุ 5 กิโลกรัม)

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท.
พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมตรวจสอบคุณภาพ เตรียมกระจายสู่จุดจำหน่าย (13 ก.ค.60)

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่ให้กำลังใจ ชสท. ที่ช่วยกระจายมังคุด ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (14 ก.ค. 60)จุดจำหน่ายที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (14 ก.ค. 60) จุดจำหน่ายที่ กระทรวงพาณิชย์ (14 ก.ค. 60)

จุดจำหน่ายที่ กรมศุลกากร (17 ก.ค. 60)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view