หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ ชสท. นำโดยนายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการฯ ที่สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำและต่อเนื่องจนเป็นนิสัย จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view