หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้นำสตรีนานาชาติ ในการมาเยือนครั้งนี้ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " Empowerment of Women in Business and Management of Agricultural Cooperatives" โดยความร่วมมือระหว่างองค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้เข้าอบรมจำนวน 8 คน จาก 8 ประเทศ (ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย)  

ทั้งนี้ คณะผู้เข้าอบรมสตรีได้มีการแนะนำตัว พูดคุย ซักถาม และให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของ ชสท. และการดำเนินงานในฐานะหัวขบวนสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view