หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมงาน ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ให้การต้อนรับ นายจำรูญวิทย์ จันทรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการ และนางสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ ชสก.เชียงใหม่ จำกัด ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view