หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

19 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในการนี้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสหกรณ์ฯ มาร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน และผลประกอบการต่าง ๆ ของสหกรณ์ พร้อมด้วยรอยยิ้มและความสุขเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มีกำไร 11,954,081.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

นายศิริชัย ออสุวรรณ ได้กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในปีนี้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร มีกำไรสุทธิถึงกว่า 11.95 ล้านบาท ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการคนใหม่ คุณสมชาย วิเศษรจนา ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้นำสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับในวันนี้ครับ”

ในโอกาสนี้ ชสท. ได้มอบเงินสนุบสนุนการประชุมฯ ในครั้งนี้ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จำนวน 10,000 บาท และมอบให้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำกัด จำนวน 5,000 บาท และร่วมกับ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สนับสนุนกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปี  

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view