หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

19 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในการนี้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสหกรณ์ฯ มาร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน และผลประกอบการต่าง ๆ ของสหกรณ์ พร้อมด้วยรอยยิ้มและความสุขเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มีกำไร 11,954,081.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

นายศิริชัย ออสุวรรณ ได้กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ในปีนี้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร มีกำไรสุทธิถึงกว่า 11.95 ล้านบาท ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการคนใหม่ คุณสมชาย วิเศษรจนา ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้นำสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับในวันนี้ครับ”

ในโอกาสนี้ ชสท. ได้มอบเงินสนุบสนุนการประชุมฯ ในครั้งนี้ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จำนวน 10,000 บาท และมอบให้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำกัด จำนวน 5,000 บาท และร่วมกับ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สนับสนุนกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปี  

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view