หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

ชสท. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะเป็นผู้คงแก่เรียน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับยุคสมัย 
            ในปีนี้โครงการฝึกอบรมพนักงาน ชสท. ได้จัดหลักสูตร "ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0" บรรยายโดย อ.สิทธิภรณ์ เมืองกลาง และ "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุค 4.0" บรรยายโดย อ.ระเบียบ บุญกรรเชียง โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ชั้น 4 อาคาร ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view