หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล

สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทีมงาน ชสท. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินค้าสหกรณ์ จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. ผ่านบริษัท
e-commerce ชื่อดังอย่าง  ALIBABA, AMAZON และ EBAY เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ไทยในยุคออนไลน์ก้าวสู่สากล

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view