หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย เนื่องด้วย นายทวี โกวัฒนะ บิดาของนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในการนี้ ชสท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view