หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59

สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 ปีที่ 47(รอบปีบัญชี 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายวิชัย จันทร์หอม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบเงินและของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view