หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

27 สิงหาคม 2560 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด โดยมีนายอดุลย์ เซะวิเศษ ประธานกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการฯ พนักงาน สมาชิกสหกรณ์ฯ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งที่เป็นวันหยุด

ในการนี้นายศิริชัย ออสุวรรณ  ได้กล่าวว่า “สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 45 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรในเขตบางกะปิน้อยลงมาก แต่สหกรณ์ฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด ขอให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและยั่งยืน และขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขมากๆครับ”

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view