หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ชสท. นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรม, นายประภาส งามสงวน กรรมการและเลขานุการ และนายจีรพัฒน์ งามสงวน รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view