หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

Co-op click ระยะที่ 2

Co-op click ระยะที่ 2

Co-op click ระยะที่ 2

8 พฤศจิกายน 2560 ชสท. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 "Co-op click 4.0" ดำเนินการโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พัฒนาระบบที่รองรับการซื้อขายออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ทันสมัยและตอบสนองกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view