หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560

นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกันครบทุกท่าน มีวาระที่พิจารณาหลายวาระ และมีการพูดถึงและอภิปรายเรื่อง "การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 " ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญวันนี้ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view