หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้

ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ยินดีที่ได้ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view