หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เตรียมจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์ผ่าน Co-opclick

เตรียมจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์ผ่าน Co-opclick

เตรียมจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์ผ่าน Co-opclick

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน  ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด เตรียมการจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์  ผ่านทาง Co-opclick (ตลาดสินค้าสหกรณ์ online โดยชสท.) ใน "โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" และนายศิริชัย ออสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของสินค้าสหกรณ์สหกรณ์ทางตลาด Online ตลาด E-commerce" จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view