หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

เปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

เปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
โดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

11 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” จัดโดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามคำเชิญของนายประสาน เพชรมอญ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด มีวิทยากรหลายท่าน นำโดย นางสาวมนกรณ์  ยอดใจ หัวหน้าทีมศูนย์ถ่ายทอดฯ และมีผู้แทนกลุ่มสมาขิกเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view