หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯ สกก.แม่แจ่ม จำกัด

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯ สกก.แม่แจ่ม จำกัด

เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด สกก.แม่แจ่ม จำกัด

12 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด ของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view