หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทีมงาน ชสท. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งได้ทำงานเพื่อเกษตรกรตลอดไป

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view