หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  (วันที่ 10 มกราคม 2561)

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (วันที่ 10 มกราคม 2561)

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view