หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประธานฯ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท.

ประธานฯ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท.
25 ธันวาคม 2562 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท. ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา ...นายศิริชัยฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสมาชิกของเรามาตลอดปี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมหวังตลอดปี 2563

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view