หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่63 จากฝ่ายจัดการ ชสท.

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่63 จากฝ่ายจัดการ ชสท.
27 ธันวาคม 2562 นายศิริชัย ออสุวรรณประธานกรรมการดำเนินการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จาก นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการได้แก่ นางสาวกรณ์ภัสสร ดุลยชัยวิทย์ ผู้จัดการ ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ, นางชนัยกานต์ ปุรณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางสาววรรณภา หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร และนางสาวเมธิยา มาคล้าย หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view