หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ให้การต้อนรับ ธกส. สวัสดีปีใปม่ 63

ให้การต้อนรับ ธกส. สวัสดีปีใปม่ 63
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่63 จาก ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำโดยคุณวิรัช รมณีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view