หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

นายวันชัย พุกชาติ สวัสดีปีใหม่ 63

 นายวันชัย พุกชาติ สวัสดีปีใหม่ 63
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. และนางสาวกรณ์ภัสสร ดุลยชัยวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายคณะกรรมการ ชสท.ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก นายวันชัย พุกชาติ กรรมการ ชสท. ณ อาคาร ชสท. ชั้น 3

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view