หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม

 

ด้วยบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 750 มิลลิกรัม    เป็นจำนวน 500 ลัง (1 ลัง x 18 ขวด) โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด (ไฟล์ .PDF)<<

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view