หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร

ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร
ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร
ขอบคุณยอดการสั่งจองลำไยสด (#)รอบส่งมอบวันที่ 4 สค.63
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
(#)เปิดรับจองลำไยสดพันธุ์อีดอ เกรด AA มาตรฐาน GAP ไม่อบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รสหวาน ร่อน กรอบ จากสกก.บ้านร่องส้าน จ.พะเยา
(#)บรรจุตะกร้าละ 3 กก.ราคา 110 บาท
(#)จำนวน 800 ตะกร้า
สนใจสามารถติดด่อ คุณสุภาภรณ์ อินค้า โทร.081-8233639

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view