หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยม สกก.คลองหลวง จก.

ชสท. เยี่ยม สกก.คลองหลวง จก.
 ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 และดร.ยม นาคสุข ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด โดยมีนายสมหมาย โสนามิตร ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view