หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554
ชสท.วางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี  2554 และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของ ชสท. ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view