หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รุ่นที่ 5 ที่ จ.นนทบุรี

รุ่นที่ 5 ที่ จ.นนทบุรี

ชสท. เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์จัดโครงการอบรมบุคลากร รุ่นที่ 5

                นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมโกลเด้นดรากอน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและดร.ยม  นาคสุข ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

   

  

  

 

 

 

 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view