หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด

ชสท.เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
 ชสท.เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด
                          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 ได้เดินทางไปเยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด โดยมีนายเรวัติ เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการและนายอนุวรรตน์  อิ่มสมบุรณ์ เลขานุการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view