หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท. เยี่ยมทหารพรานพร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

ชสท. เยี่ยมทหารพรานพร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

ชสท. เยี่ยมทหารพรานพร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  และ นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ ชสท.  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ชสท. เดินทางไปเยี่ยมทหารพราน พร้อมทั้งมอบพระหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล และสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจ แก่กำลังพลฯ โดยการนี้ พ.ท.ทรงเดช อยู่บุญสุข ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view