หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ชุมนุมสหหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ ชสท. ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน 100,000 บาท  ให้กับนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์   พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 6  กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view