หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมืองนครปฐม จำกัด โดยมีนายนาม  คล้อยสวาสดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์เมืองนครปฐมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view