หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมืองนครปฐม จำกัด โดยมีนายนาม  คล้อยสวาสดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์เมืองนครปฐมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์เมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view