หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เดินหน้าโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2

ชสท. เดินหน้าโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2
ชสท. เดินหน้าโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ บริษัท จิ้นหยู่เฮง จำกัด จัดโครงการ “เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร” ครั้งที่ 2  นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้ง นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นายกังวาล เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายทนงศักดิ์ พันธ์ชูศักดิ์ กรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายอยู่ สมานมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)  โดยมีสหกรณ์การเกษตรชั้นนำทุกภาคเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view