หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด


                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด โดยมีนายพยงค์  พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view