หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.ร่วมพิธีเปิดงานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี

ชสท.ร่วมพิธีเปิดงานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี
ชสท.ร่วมพิธีเปิดงานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี
          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ ไทย จำกัด(ชสท.) นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชสท. ร่วมพิธีเปิดงาน สหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ อาคาร 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 54 ภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการวิชาการ การจัดสาธิตการผลิตสินค้าหรือจำลองรูปแบบสหกรณ์ เช่น หมู่บ้านศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง การใช้สหกรณ์แก้ปัญหาในชุมชน จัดตั้งคลินิกสหกรณ์เพื่อแนะแนว อีกทั้งยังจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตจากสหกรณ์แต่ละแห่งมานำเสนอ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ผู้เข้าชมงาน  ชสท.ได้ร่วมเจรจาและซื้อสินค้าจากสหกรณ์ตามโครงการการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์จากสหกรณ์สมาชิกประมาณ 2 ล้านบาท โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2554

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view