หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 

                คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด โดยมี นายลัภย์ หนูประดิษฐ์  กรรมการ ชสท. และประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view